Met het aanstellen van KAW-architecten en adviseurs is er een bureau gevonden dat met frisse energie in en mét de wijk aan de slag gaat om deze voor te bereiden op een gasloze toekomst.

Wij zijn KAW, een architecten- en adviesbureau uit Groningen. Ons motto: Leef de Ruimte! Met oog voor mens en samenleving dragen wij bij aan duurzame wijken en woongeluk. We hebben ruime ervaring met het opstellen van uitvoeringsplannen, onder andere in Assen, Amersfoort en Groningen. We zien participatie als een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het WijkUitvoeringsPlan (WUP) waarin de samenwerking met bewoners van Emmerhout voorop staat.(foto: Wytse Bouma)

Nieuwe gezichten in de wijk
Wij zijn Daan Kingma, Margriet Deddens en Déan Klimp, alle drie adviseurs bij KAW. Daan: ‘Ik werk zo’n 3 jaar bij KAW en ben gespecialiseerd in bewonersparticipatie’. Met Daans sociale voelsprieten weet hij in processen goed de verbinding te leggen tussen de bewoners en gemeente. Margriet: ‘Ik werk ook zo’n 3 jaar bij KAW en richt me met mijn bouwkundige achtergrond op de technische kant van de verduurzamingsopgave’. Déan: ‘Sinds 1 jaar werk ik bij KAW als Junior Adviseur en ben breed geïnteresseerd in wijkvernieuwing. Vanuit deze interesse heb ik veel zin om in en mét de wijk aan de slag te gaan.’

WijkUitvoeringsPlan Emmerhout
Het doel van het WUP is het maken van een plan om Emmerhout aardgasvrij te krijgen. Dit plan maken we in goede samenhang met de Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout. We zien dit als belangrijke onderlegger. We willen dat het een plan is voor alle woningen, met extra urgentie voor de bewoners met de laagste draagkracht. In het WUP gaan we in op welke wijze de wijk verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt kan worden. Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak van bewoners. We geven dit proces vorm aan de hand van vijf stappen: we bekijken waar we als partners staan, we verkennen de wijk, we gaan met de wijkbewoners in gesprek, we maken de balans op en uiteindelijk stellen we het plan op. Het hele proces zal naar schatting zeker een jaar in beslag nemen. Op dit moment zijn we druk bezig om met de partners in de wijk kennis te maken en geven we vorm aan de projectorganisatie.

Klankbordgroep
Een gasloos Emmerhout bereiken we niet alleen, dat moeten we samen doen. Bij het voorbereiden van het WUP vinden wij het belangrijk dat wijkbewoners meedenken, meespreken en meedoen. Om deze reden zijn we op zoek naar enthousiaste bewoners die plaats willen nemen in een klankbordgroep. Het idee is dat deze groep eens per fase samenkomt om mee te denken en van gedachten te wisselen over het proces van het WUP. Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daan Kingma via d.kingma@kaw.nl of 06 - 550 050 30.

Vooruitblik
De komende tijd zullen we steeds vaker in Emmerhout te vinden zijn. Samen met de partners gaan we, naast het vormen van een klankbordgroep, ook andere manieren van participatie organiseren. We willen alle wijkbewoners de ruimte bieden om mee te denken in het proces. Daarom vragen we aan jullie hoe je het liefst betrokken wilt zijn bij het WUP. Wij zorgen voor een regelmatige update van het proces in Wijkberichten. Hopelijk tot snel in Emmerhout!


Wijkberichten Emmerhout 2023 I 2