In appartementengebouwen zijn Verenigingen van Eigenaars, afgekort VvE’s, verplicht. In deze VvE’s zijn eigenaren samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Ze leggen samen geld in voor dat onderhoud en besluiten ook samen over wat er moet gebeuren.

Bij veel VvE’s staat verduurzamen en minder energie verbruiken tegenwoordig bovenaan de agenda. Zo ook bij het Weeld, een gebouw met 42 appartementen. Ik sprak daarover met bestuurslid en klusjesman Ton Ekelschot. Ton woont er sinds 2019 en is relatief nieuw in het bestuur. ‘Al voor mijn tijd zijn de verbeteracties gestart en wordt de flat flink aangepakt. En we zijn nog niet klaar.’ zegt Ton. Veel voorbereidend werk is verzet door de bestuursleden Judith de Vries en Rieks Jansen, die al ruim 15 jaar lid zijn van het bestuur.

foto: Fred Bogers

Fikse besparing

Het begon met vervangen van de verwarmingsketel. Men koos ervoor om meerdere ketels aan elkaar te schakelen. In een groot gebouw heeft dat meer voordelen. Daarna is in de trappenhuizen alle glas vervangen door HR++ glas. Momenteel worden de zijgevels van de flat geïsoleerd en voorzien van een mooie stuclaag. Er komt 15 cm isolatie op. Een hele verbetering voor alle bewoners die aan de buitenmuur wonen. Daarna worden de kitnaden in de buitengevel allemaal geïnspecteerd en waar nodig opnieuw gekit. Alle maatregelen bij elkaar gaan een fikse besparing opleveren voor het energieverbruik en het vergroot het wooncomfort in het flatgebouw.

Gunstige leningen

‘Om samen goed zicht te houden op de financiële en administratieve kanten van het beheer van de VvE hebben we ervoor gekozen om een lokaal administratiekantoor in de arm te nemen. Voor ons werkt dat prima.’ vertelt Ton. Voor het betalen van de energiebesparende maatregelen heeft de VvE gebruik gemaakt van verschillende gunstige leningen. Zo hebben we gebruik gemaakt van de Energiebespaarlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en een lening van het Nationaal Warmtefonds. Verder heeft de VvE een gunstig energiecontract afgesloten met haar energieleverancier.

Meer info over regelingen

Voor VvE’s is het mogelijk om subsidies en leningen met lage rente te krijgen voor verduurzaming van hun appartementencomplex. Op de site www.Emmengeeftenergie.nl en het www.drentsenergieloket.nl vindt u de eerste aanknopingspunten voor meer informatie over deze regelingen en de mogelijkheden. Bewoners van een flat kunnen individueel ook veel doen aan het verminderen van hun energieverbruik. Wilt u daarover meer weten, vraag dan een bezoek aan van een energiecoach. U kunt ze bereiken via de site: emmengeeftenergie.nl De resultaten aan het Weeld zijn een mooi voorbeeld in Emmerhout van hoe bewoners samen veel kunnen bereiken.

Ten slotte

Onlangs waren we op uitnodiging te gast bij een informatieve bijeenkomst van VvE de Kievitsval over mogelijkheden van verduurzaming van het appartementencomplex. En wie weet schrijven we in de toekomst een soortgelijk artikel over wat de eigenaren daar samen hebben bereikt. Vorig jaar werd bekend dat de gemeente 28 miljoen ontvangt voor het verduurzamen van drie wijken waaronder Emmerhout en een dorp in onze gemeente. Binnenkort gaan we als Expeditie Emmerhout Energieneutraal met de gemeente in gesprek over de besteding van een deel van dit forse bedrag.


Wijkberichten 2022 I 2