In het najaar van 2021 werden wijkbewoners bevraagd over hun ervaringen met het verduurzamen van hun woning. Ook werd er gevraagd welke drempels bewoners ervaren en wat hun toekomstplannen zijn met betrekking tot verduurzamen.

In totaal vulden 121 huishoudens de korte vragenlijst in: 92 koopwoningen en 29 huurwoningen. In vergelijking met enquêtes uit het verleden vonden wij dit een goede score. We hebben nu een goed beeld wat er speelt in de wijk rond dit thema.

Energiebewust
Een groot aantal, 70 van de 121 reacties, heeft aangegeven de ontwikkelingen op het gebied van energie te volgen en graag op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Deze groep bestaat vooral uit huishoudens met een koopwoning. Ook is er een groep die zegt geïnteresseerd te zijn maar hiermee niet actief bezig is. Slechts 1 huishouden geeft aan niet geïnteresseerd te zijn. Bijna iedereen, 118 van de 121 reacties, let op het energiegebruik binnen de eigen woning. De meest genoemde redenen hiervoor zijn: kosten willen besparen, het financieel niet breed hebben en aan het milieu willen denken

Vervolgaanpak
Op basis van de uitkomsten van dit bewonersonderzoek gaan we een gezamenljke inkoopactie voor vloerisolatie organiseren. Ook een gezamenlijke inkoopactie voor dakisolatie, aangevuld met een optie voor zonnepanelen gaan we oppakken. Mocht u hier nu al belangstelling voor hebben dan kunt u dit melden bij de Wijkwijzer en wordt u op de interesselijst gezet of mail naar jiska@benrg.nl. We nemen dan later contact met u op.

Volledige rapport

De volledige rapportage van dit onderzoek vindt u hier