Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Emmen was net als alle gemeenten in Nederland verplicht om in 2021 een route naar aardgasvrij te schrijven. Deze zogenaamde Transitievisie Warmte werd eind januari door de gemeenteraad vastgesteld. Om een aantal redenen waren we als Wijkbelangen en Expeditie Emmerhout Energieneutraal niet te spreken over de manier waarop de beleidsnota tot stand is gekomen. Ook over de inhoud hadden we het nodige op te merken. Na inspraak van onze kant is het stuk enigszins aangepast. In het voorjaarsnummer van Wijkberichten hebben we onze kanttekeningen bij de Transitievisie toegelicht. Het artikel kunt u hieronder lezen.Het volledige beleidstuk Transitievisie Warmte 'Samen aan de slag voor een aardgasvrije gemeente Emmen' vindt u hier.

In het voorjaarsnummer van Wijkberichten hebben we onze kanttekeningen bij de Transitievisie toegelicht. Het artikel kunt u hieronder lezen.

Transitievisie warmte vastgesteld
‘Energiek Emmerhout mist steun gemeente’ kopte het Dagblad van het Noorden op 26 januari jl. Vijf jaar geleden door diezelfde gemeente nog uitverkoren en nu zonder overleg ter zijde geschoven.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat heel Nederland uiterlijk in 2050 CO2-neutraal is. Vijf jaar geleden is de expeditie gestart die moet leiden naar Emmerhout energieneutraal in 2027. Sinds 2017 werken we daar als WijkExpeditieteam en Wijkbelangen Emmerhout samen met andere partijen, fanatiek aan.

Route naar aardgasvrij
Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Emmen was net als alle gemeenten in Nederland verplicht om in 2021 een route naar aardgasvrij te schrijven. Deze zogenaamde Transitievisie Warmte werd eind januari door de gemeenteraad vastgesteld. Vooraf hebben Wijkbelangen Emmerhout en de Expeditie Emmerhout samen met EOP Oranjedorp van zich laten horen. Om een aantal redenen waren we boos en niet tevreden over de manier waarop de beleidsnota tot stand is gekomen. Ook over de inhoud hadden we het nodige op te merken. Na inspraak van onze kant is het stuk enigszins aangepast.

Ergernis en teleurstelling
In de totstandkoming van het beleidsstuk zijn we niet gehoord. Dat is vreemd als in de transitievisie wordt geschreven: ‘We beginnen dan ook met onze inwoners. Eerst gaan we met elkaar in gesprek om de behoeften en wensen in kaart te brengen.’ In het artikel in het Dagblad van het Noorden werd aan onze ergernis en teleurstelling aandacht besteed. Emmerhout was zelfs niet opgenomen in het rijtje van wijken en dorpen waar energie in zit. Deze wijken en dorpen mogen namelijk beginnen met een WijkUitvoeringsPlan. Verder waren we teleurgesteld over de geringe aandacht voor de energiearmoede. Waarom beginnen in wijken waar de woningen beter op orde zijn en de inkomens gemiddeld hoger? Ook hebben we aangegeven dat we als bewoners goede ondersteuning verwachten van de gemeente om serieus werk te kunnen maken van het WijkUitvoeringsPlan. Ten slotte vinden we dat de energietransitie niet op zich zelf staat maar onderdeel is van de vastgestelde Woon- en Leefbaarheidsvisie voor Emmerhout.

WijkUitvoeringsPlan en rol bewoners
Onze ervaring is dat het een heel lastig en taai proces is om bewoners te betrekken en mee te krijgen. Het is een weg van lange adem, kleine stapjes en doorzetten. Omdat we serieus werk maken van verduurzamen en de energietransitie wordt het van groot belang om je als bewoners meer te laten horen en zien. Dat begint al bij het maken van een Wijk UitvoeringsPlan (WUP). De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte aangepast.  Emmerhout is toegevoegd aan het rijtje van dorpen en wijken die beginnen met een WUP.  We zijn heel blij met deze aanpassing omdat we nu meer mogelijkheden krijgen verder te werken aan een energiezuiniger Emmerhout. Hierbij zoeken we de samenwerking met de wijken en dorpen die ook aan een WUP gaan werken. In Emmerhout willen we dat graag doen mét de inwoners, dus laat van u horen! Via Expeditiebrieven en Wijkberichten houden wij u op de hoogte.

Wijkberichten Emmerhout 2022 I 1