Via verschillende media komen thema’s voorbij als stijgende energiekosten en energiearmoede. Stevige onderwerpen die heel groot zijn en flink ingrijpen in het leven van velen. Van verschillende kanten worden pogingen ondernomen om de energiekosten onder controle te krijgen.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door de inzet van energiecoaches. We spreken aan zijn keukentafel met Martin Hornis, sinds kort actief als energiecoach. Om de kosten in de hand te houden kun je aan verschillende knoppen draaien. Aan de ene kant moet je denken aan isoleren en besparen en aan de andere kant het zelf opwekken van energie. Met beide zaken houdt het WijkExpeditieteam Emmerhout zich bezig. Wekelijks is er een spreekuur op dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur in de Wijkwijzer.


(foto: Henk Smit)

Elektrotechniek

Thuis in de woning van Martin, waar hij al 43 jaar woont is, hadden we een goed gesprek over zijn betrokkenheid.  Martin is geen geboren en getogen Emmenaar, integendeel zou je kunnen zeggen. Hij noemde verschillende plaatsen op waar hij heeft gewoond gedurende zijn leven. Maar hij is dus behoorlijk honkvast geworden in Emmerhout. De achtergrond van Martin is de elektrotechniek. Als elektrotechnisch medewerker was hij jarenlang werkzaam bij Machinefabriek Lockwood in Veenoord. Dit bedrijf had zich met name gespecialiseerd in landbouwmachines. Uiteindelijk ging het bedrijf ter ziele en kon Martin als leraar aan de slag bij het Alfa-college in Hoogeveen.

Goede combinatie
De combinatie van goed technisch inzicht en persoonlijke betrokkenheid maakt van Martin een goede energiecoach. Voordat je aan de slag mag als energiecoach volg je een cursus die wordt verzorgd door het Drenthe College. Op dit moment zijn er 38 coaches binnen onze gemeentegrenzen actief. Men wil graag richting de 125 coaches. Als je bent geslaagd, krijg je een pas waarmee je kunt bewijzen dat je als energiecoach aan de slag mag gaan. De energiecoach gaat samen met de aanvrager aan de slag om te kijken welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn om geld te besparen op de energierekening. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Bij de mensen thuis
Als energiecoach kom je bij de mensen thuis. Je bespreekt wat er mogelijk is om de woning energiezuiniger te maken. We nemen materiaal mee zoals een koffer met tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen. Ook kunnen we in de winter een warmtescan doen. Hiermee wordt inzichtelijk of je warmtelekken hebt in de woning. Ons doel is om bewoners van de gemeente Emmen met een smalle beurs te helpen met het nemen van kleine maatregelen. En ook om soms dingen anders te doen waardoor er energie bespaard wordt.

Modelwoning Laan van de Marel 343
Binnenkort kan de modelwoning aan de Laan van de Marel 343 bezocht worden. Deze woning wordt door de gemeente Emmen voor 4 jaar gehuurd. Samen met het WijkExpeditieteam Emmerhout Energieneutraal en Wijkbelangen wordt deze ingericht. Wijkbewoners kunnen hier informatie krijgen hoe ze hun woning energiezuinig kunnen maken. Ze kunnen zelf zien welke mogelijkheden er zijn, wat het effect is en wat het ongeveer gaat kosten. De energiecoach is aanwezig om een rondleiding te geven. De modelwoning zal een mooie aanvulling zijn op het gesprek dat de energiecoach bij de mensen thuis heeft. Hier kan men met eigen ogen zien hoe ze het kunnen aanpakken. Martin Hornis is bereikbaar via m.p.hornis@ziggo.nl. of 06 – 222 133 83.


Wijkberichten 2021 I 4