In onze ruim opgezette wijk is volop ruimte om te spelen, voetballen of te wandelen. Daarnaast zijn er op 34 plekken (!) speeltoestellen geplaatst. Meest voor kinderen tot 12 jaar.

Als kinderen ouder worden spelen ze ook vaak verder van huis. Zij kunnen dan bijvoorbeeld terecht op de multifunctionele sportvelden gelegen in de groene zone tussen Laan van het Kinholt en de Laan van de Iemenhees en aan de Lemzijde. De beweegtoestellen aan het Waal zijn geschikt en bedoeld voor alle leeftijden. Maar laat u zich niet weerhouden om als volwassene een balletje te trappen in de voetbalkooi op een van genoemde sportvelden. Duidelijk is dat er voor sportende en spelende kinderen én volwassenen genoeg mogelijkheden zijn. En dan hebben we de drie waterspeelplaatsen nog niet eens genoemd!

(foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Willem Wildeboer

Speelvoorzieningen en speeltoestellen zijn erg duur in aanschaf en vragen ook regelmatig onderhoud. Wijkbelangen Emmerhout is samen met de gemeente verantwoordelijk voor de speelvoorzieningen in de wijk. Binnen het bestuur van Wijkbelangen is Willem Wildeboer aanspreekpunt. In deze Wijkberichten heeft u nader kennis met hem kunnen maken. Hij is de schakel tussen gemeente en wijkbewoners.

Meldingen

Als een speeltoestel mankementen vertoont of onveilig is kan dit bij de Wijkwijzer gemeld worden. Overigens worden alle speeltoestellen in de gemeente Emmen jaarlijks geïnspecteerd. Deze meldingen worden door Willem opgepakt. Mocht het toestel onveilig zijn geworden en het kan niet gerepareerd worden, dan wordt het toestel verwijderd. Dit gebeurt regelmatig en het is niet zo dat er dan meteen een nieuw toestel wordt geplaatst.

Handtekeningenlijst

Soms wordt zo’n speeltoestel nauwelijks nog gebruikt. Omdat de kinderen er te groot voor zijn of omdat er minder kinderen in het woonerf wonen. Als bewoners een nieuw toestel geplaatst hebben melden ze dit ook bij de Wijkwijzer. Ze geven ook aan wat hun wensen zijn. Een handtekeningenlijst van bewoners laat zien dat het verzoek gedragen wordt door de hele buurt. Daarna gaan Willem Wildeboer en de gemeente aan de slag. Zij maken een voorstel en dit wordt weer aan de buurt voorgelegd. Na goedkeuring kan dan tot aanschaf over worden gegaan.

Financiering

Zoals het hier beschreven wordt lijkt het allemaal erg eenvoudig. Maar de praktijk is weerbarstiger. Vaak gaan aan er vele maanden overheen voordat het allemaal geregeld is. Een belangrijk punt is hier nog niet genoemd. En dat is de financiering. Met de gemeente is afgesproken dat zij de helft van het aanschafbedrag betaalt. De andere helft moet door Wijkbelangen bijgelegd worden. In de begroting van Wijkbelangen Emmerhout wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor speelvoorzieningen. Als het aantal aanvragen dit budget overschrijdt wordt een aanvraag doorgeschoven naar een volgende jaar. Het wijkbudget dat Wijkbelangen jaarlijks van de gemeente ontvangt, is al een aantal jaren kleiner geworden. De bijdrage/contributie die wijkbewoners jaarlijks betalen wordt daarom steeds belangrijker.

(foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Contactpersoon

Willem is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de speelvoorzieningen maar het is te veel om in je eentje te doen. Daarom wordt bij een speelvoorziening (een aantal speeltoestellen in een woonerf) een contactpersoon gezocht. Samen met andere bewoners rond zo’n speelvoorziening zorgt hij of zij ervoor dat het netjes blijft door regelmatig zwerfafval op te ruimen, onkruid in het valzand te verwijderen et.


Wijkberichten 2021 I 3