Het werk rond de speelvoorzieningen in onze wijk is iets waar veel mensen niet bij stil staan. Maar dat het een hele organisatie vergt, daar is Willem Wildeboer inmiddels wel achter.

Willem woont met zijn vrouw en hond sinds 2009 in Emmerhout. Via een lidmaatschap van de Huurdersfederatie kwam hij in maart 2017 het bestuur van Wijkbelangen Emmerhout versterken. ‘Eigenlijk ben ik er zo ingerold’ vertelt Willem. ‘Eerst hield ik me vooral bezig met de Energie Expeditie, maar dat was ontzettend intensief. De laatste paar jaar was er een neergang te zien in het hele gebeuren rondom speelvoorzieningen. Binnen het bestuur waren er te weinig mensen en mijn voorganger was ziek. Het is natuurlijk zonde als dit geen aandacht krijgt. Dus ik ben er ingedoken, niet wetende wat het allemaal inhield’, aldus Willem.

(foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Uitdaging

‘Een mooie uitdaging’ is de conclusie die Willem trekt. ‘Het begint steeds beter te lopen, ik krijg meer inzicht in de lopende processen en ik heb inmiddels goede contacten met zowel wijkbewoners als gemeente’, vertelt hij. ‘Het geeft een goed gevoel als dingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.’ De eerste kleine dingen zijn al klaar, zoals bijvoorbeeld de doelen op een veldje bij de Laan van de Marel, die anders geplaatst moesten worden.

Samenspel

Nu wijkbewoners zien dat er weer meer aandacht is voor de speelvoorzieningen, komen er meer reacties binnen, beaamt ook Marina Ameln (beheerder Wijkwijzer). ‘Meldingen betreffende de speelvoorzieningen kunnen gedaan worden in de Wijkwijzer. Als er dan dingen zijn die met spoed geregeld moeten worden, dan ga ik er direct achter aan.’ Recentelijk was er een schommel kapot. Doordat de melding binnenkwam bij de Wijkwijzer kon Marina direct actie ondernemen. ‘De gemeente heeft er dezelfde dag nog hekken omheen geplaatst.’ Dit samenspel bevalt zowel Willem als Marina goed. ‘Zo kunnen we het meest effectief reageren.’

50/50

‘Al deze speelvoorzieningen kosten natuurlijk best veel geld en moeten wel betaald worden’, vertelt Willem. Daardoor is het niet mogelijk om altijd aan alle vragen te voldoen. De helft van de toestellen worden bekostigd door de gemeente, maar de andere helft komt voor rekening van Wijkbelangen. Wijkbelangen betaalt dit uit het wijkbudget en uit donaties van wijkbewoners. ‘Naast dat er ruimte in het budget moet zijn, is het ook niet een aanvraag die zo klaar is’, aldus Willem. Bij een verzoek tot het plaatsen van een speelvoorziening moeten bijvoorbeeld ook een handtekeningen verzameld worden in de buurt, om te kijken of iedereen erachter staat en wat het dan uiteindelijk precies moet worden.’ Als een speelplaats eenmaal staat, wordt er een contactpersoon gezocht in de buurt. Willem vertelt dat deze persoon de speeltuin in de gaten houdt, kijkt of het netjes is en of er niets kapotgaat.

Wijkfamilie

Met een lach op zijn gezicht vertelt Willem dat het dit jaar lukt om drie speelplaatsen geheel te vernieuwen. ‘Het is gelukt daar budget voor vrij te maken en om samen te werken met bewoners en gemeente. En zo wordt de wijk steeds mooier!’, glimlacht Willem. En een goed onderhouden wijk vindt hij belangrijk. Zo heeft hij pas nog met een ander bestuurslid het hele monument aan het begin van de Houtweg gepoetst. Maar Willem is ook blij dat hij over andere zaken kan meepraten en denken. ‘Als wijkbewoners moeten we dat toch samendoen en het bestuur is een hele leuke ontspannen club. Eigenlijk is het gewoon mijn wijkfamilie.’


Wijkberichten 2021 I 3