Tijdens het Geld Verdeel Festival op 28 november jl. werd er € 36.000 verdeeld. Vijf plannen kunnen nu uitgevoerd worden. Waarschijnlijk was het de laatste burgerbegroting in Emmerhout in deze vorm. De plannenmakers hadden veel supporters opgetrommeld om naar het Geld Verdeel Festival te komen. Rond de 8 tafels werd er flink gediscussieerd, argumenten uitgewisseld en onderhandeld.

Korte presentatie

De avond begon met een korte presentatie van de vijf plannen. De initiatiefnemers kregen drie minuten om hun plan kort en krachtig voor het voetlicht te brengen. Waarom is het een goed plan voor Emmerhout? Hoe ga je het uitvoeren en hoeveel geld heb je nodig uit de burgerbegroting. Na elke presentatie was er ook ruimte voor vragen uit de zaal.(foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Niet het gehele budget

Daarna begon het eigenlijke geld verdelen. In totaal werd er voor € 31.825 aangevraagd terwijl er € 36.000 beschikbaar was. Dan hoeft er niet overlegd te worden toch? Geef iedereen het geld dat ze denken nodig te hebben. Maar, je kunt ook minder enthousiast zijn over een plan. Of het gevraagde bedrag te hoog vinden. Het was daarom mogelijk om een deel van het budget niet uit te geven. Dit maakte het spel met de fiches weer interessant. Want het ging weer om de argumenten. Hoe weet je de ander te overtuigen?

Spel met de fiches

Rond 8 tafels zaten steeds zes mensen. Op de tafel een grote poster met een afbeelding van de vijf plannen. Iedere deelnemer kreeg 6 fiches in een bepaalde kleur x € 1.000 om te besteden. Omdat er met fiches van duizend euro werd gespeeld, kregen sommige plannen meer dan waar ze om gevraagd hadden. Het was aan de deelnemers om te bepalen waar dit ‘extra’ geld voor bestemd was. Er werd door onderhandeld tot het geld allemaal verdeeld was en iedereen rond de tafel akkoord was met de verdeling.

Rekencommissie

Een rekencommissie, ter plekke geformeerd, kreeg de mooie taak om alle telformulieren te verwerken en de totaalscore op te maken. Dit kostte uiteraard wel wat tijd, maar met behulp van het rekenprogramma op de laptop viel het ook nog wel mee. Om even na negen uur kon de uitslag bekend worden gemaakt.

Hoe nu verder?

In de aanloop naar het Geld Verdeel Festival werd de vraag gesteld waarom men fysiek aanwezig moest zijn om mee te beslissen. Het met elkaar in gesprek gaan, argumenten uitwisselen en uiteindelijk samen tot een keuze komen is een waardevol onderdeel van de burgerbegroting. Het is dus meer dan een stem op een plan uitbrengen. In de nabespreking werden er nog vragen gesteld of de plannen die minder hadden gekregen dan gevraagd, niet alsnog het geld uit de reservering voor volgend jaar zouden kunnen krijgen. Dat kan niet, spelregels kun je aan het einde van het spel niet veranderen. Dat voelt als niet eerlijk.

De plannenmakers en hun aanhang gingen uiteindelijk allemaal tevreden naar huis. Zij kunnen nu aan de slag. Vanuit de werkgroep krijgt ieder plan een ‘buddy’. Deze buddy is beschikbaar voor raad en daad, zonder dat het project overgenomen wordt.