Wat zou jij doen met € 36.000? Deze vraag werd een paar maand geleden gesteld aan de bewoners van Emmerhout. Vanuit de Burgerbegroting is dit bedrag beschikbaar om plannen in onze wijk uit te voeren. Op 28 november gaan we het geld verdelen. Dit doen we in de Schepershof tijdens het Geld Verdeel Festival. Tijdens het Ideeënfestival van 3 oktober jl. werden er al een aantal ideeën gepresenteerd. Wijkbewoners die met hun plannen mee willen doen kunnen hun plan tot 18 november a.s. insturen: secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

28 november 2023 -  19.30 uur Schepershof
Het lijkt een groot bedrag, € 36.000, maar iedereen begrijpt dat het niet genoeg zal zijn om alle plannen uit te voeren. Daarom moeten we als bewoners van Emmerhout kiezen. Welke plannen spreken ons aan? Wat zijn plannen waar we echt wat aan hebben? Wat zijn plannen die ook goed uit te voeren zijn? Op dinsdagavond 28 november a.s. gaan we het geld verdelen over de ingediende plannen. Het is daarom belangrijk om aanwezig te zijn. Alleen dan kun je meebeslissen over de verdeling van het geld. Het is immers jouw wijk, jij mag het zeggen!(foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Presentatie
Voordat we het geld gaan verdelen krijgen alle plannenmakers de kans om een toelichting te geven op hun plan. Wat houdt hun plan in het kort in? Waarom dit plan? Wie gaat het uitvoeren? Is er hulp nodig? Hoeveel geld is ervoor nodig en wat wordt er gevraagd uit de burgerbegroting? Je begrijpt hoe beter deze presentatie is, hoe meer wijkbewoners tijdens het geld verdelen voor dit plan zullen kiezen.

Spel met de fiches
Het beschikbare geld gaan we verdelen met behulp van fiches. Op deze wijze hebben we bij eerdere burgerbegrotingen ook het geld verdeeld. Alle aanwezigen worden in groepen van zes personen om een tafel gezet. Op iedere tafel ligt een poster waar alle plannen op aangegeven zijn. Door fiches in te zetten kun jij aangeven waar jij vindt dat het geld naar toe moet. Op deze manier kan iedereen met gelijke stem meepraten en meebeslissen.

Het geld kan natuurlijk maar één keer uitgegeven worden, dus bedenk wat jij belangrijk vindt. Je zit met vijf andere wijkbewoners om tafel en je moet proberen tenminste twee van hen te overtuigen hun geld ook op ‘jouw’ plan in te zetten. Er zijn nog wel een paar regels, maar die leggen we tijdens het Geld Verdeel Festival wel uit. Er zal gediscussieerd worden, onderhandeld en gelachen. Maar uiteindelijk zal er een verdeling van het geld uitkomen!

(foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Zorg dat je erbij bent!
Alleen als je fysiek aanwezig bent kun je meestemmen. We begrijpen dat dit vervelend is, als je echt er echt niet bij kunt zijn. Maar het met elkaar in gesprek gaan, argumenten uitwisselen en uiteindelijk een keuze maken vinden we een waardevol en wezenlijk onderdeel van de burgerbegroting.

Daarna begint het pas
Het eigenlijke werk begint dan pas. De plannenmakers hebben duidelijk gemaakt wat ze willen. Maar nu komt de uitvoering! En dat valt vaak nog niet mee. Ervaring van eerdere jaren is dat hierbij geduld en doorzettingsvermogen nodig is. Maar ook helpende handen en meedenkende hoofden! Misschien dat jij je gaat inzetten om een plan mee uit te voeren.