In het najaar van 2023 wordt de laatste ronde gehouden van de Burgerbegroting Emmerhout gehouden. De laatste als de gemeenteraad niet terugkomt op een eerder genomen besluit. Zie hiervoor het bericht hiernaast over de brief die de werkgroep Burgerbegroting naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Ideeënfestival
Op dinsdagavond 3 oktober 2023 is het Ideeënfestival in de Schepershof, Houtweg 400. Op deze avond laten we een aantal projecten zien die in de afgelopen jaren met succes uitgevoerd zijn. De initiatiefnemers van deze projecten vertellen en laten zien hoe zij het aangepakt hebben. Natuurlijk is er ook ruimte voor jou om iets over jouw plan te vertellen. Wat houdt je plan in, wat heb je nodig? En natuurlijk leggen we de spelregels voor de Burgerbegroting van 2023 nog eens uit. (foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Geld Verdeel Festival

Op dinsdagavond 28 november 2023 is het Geld Verdeel Festival. Op deze avond wordt het beschikbare budget verdeeld over de projecten/ideeën die na het Ideeënfestival zijn ingediend. Dat doen we weer met behulp van fiches. Iedere wijkbewoner mag deze avond meebeslissen hoe het geld verdeeld wordt en welke projecten er uitgevoerd mogen worden.(foto: Hilde van der Horst-de Jong)