Dankzij een bijdrage uit de Burgerbegroting 2022 maar zeker ook door eigen inzet en doorzettingsvermogen zijn er 4 AED's in Emmerhout geplaatst. Het initiatief hiervoor kwam van de bewoners van de Kap aan de Laan van het Kwekebos. Zij dienden hiervoor een plan in bij de burgerbegroting. Het plan kon op veel instemming rekenen. Er werd een bedrag van € 14.000 beschikbaar gesteld.

De AED's zijn op 4 plekken in de wijk opgehangen, dus niet in de buurt van de kapwoningen zelf. Het mooie van deze plekken is dat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de twee AED's die in het winkelcentrum hangen. Deze zijn na sluitingstijd niet bereikbaar.

In het winternummer van Wijkberichten is een artikel over bovenstaande opgenomen:

Een aantal jaren geleden werd de hulp van Ria van der Aa ingeroepen bij een buurman die onwel was geworden. Haar hulp mocht niet baten, maar het zette de buurtbewoners van de Kap wel aan het denken.

Ria is docent verpleegkunde aan het Drenthe College en in het bezit van een EHBO-diploma. Ook is ze bestuurslid van de bewonersvereniging de Kap aan de Laan van het Kwekebos. ‘Moeten wij als de Kap geen AED hebben? Niet dat de aanwezigheid van een AED in deze situatie geholpen had hoor.’

(foto: Wytse Bouma)

Burgerbegroting

Ze zijn toen de buurt rond gegaan, om op die manier het geld voor een apparaat bij elkaar te krijgen. Maar kregen het niet rond. Daarna kwam corona en viel alles stil. En toen was daar ineens de mogelijkheid om dit via de Burgerbegroting te bekostigen. ‘Ik ben een plan gaan schrijven,’ vertelt Ria enthousiast, ‘en uit gaan rekenen wat één AED zou kosten plus scholing en training. Bij sommige zorgverzekeraars kan men de kosten voor deze scholing van € 46 terugkrijgen, maar in ons plan ben ik ervan uitgegaan dat alle kosten voor onze rekening komen. Voor 4 AED’s + scholing kwam ik op € 14.000. ’ Tijdens het Geld Verdeel Festival van 21 juni werd het gevraagde bedrag voor dit initiatief beschikbaar gesteld.

Vier plekken in de wijk

‘We hebben sindsdien de plannen verder uitgewerkt. We hebben vier plekken in de wijk waar bewoners een gevel van hun huis of garage beschikbaar hebben gesteld. Aan de muur is onlangs een kast met een AED opgehangen.’ Dit gebeurde door een erkend installateur.

De AED’s zijn daarna aangemeld bij Hartslag.nu, een website die gekoppeld is aan de meldkamer. Na een melding dat er op een bepaald adres reanimatie nodig is, krijgen 4 of 5 mensen in de buurt van dit adres een appje van de meldkamer. Zij gaan zo snel mogelijk naar het adres om hulp te bieden. Een aantal hulpverleners krijgt de melding om een AED mee te nemen, de andere hulpverleners starten met reanimeren.

Scholing

Ria weet niet hoeveel hulpverleners er in de wijk wonen. Maar het is de bedoeling om zo snel mogelijk te starten met scholing. In principe kan iedereen vanaf 14/15 jaar zich hiervoor aanmelden. Men moet wel goed ter been zijn en in het bezit van een smartphone. Ook moet men zich realiseren dat men op de meest onverwachte momenten opgeroepen kan worden. De cursus van één avond wordt in groepen van 6 personen gegeven. Zodra er zes aanmeldingen zijn wordt in overleg met de cursusleider een datum gezocht. Aan deze cursus zijn dus geen kosten verbonden.

500 meter

‘In onze begroting hebben we geld gereserveerd om 40 mensen op te leiden. Maar zit deze cursus in het zorgverzekeringspakket van de degene die de cursus wil volgen, dan kunnen we nog meer mensen deze cursus aanbieden,’ legt Ria uit. ‘We horen nu van inwoners van verschillende plekken in de wijk dat men daar ook wel een AED wil hebben. Wie weet wat er in de toekomst mogelijk is. Wij willen heel graag het aantal AED’s in de wijk verder uitbreiden. Bij Hartslag.nu gaan ze ervan uit dat binnen 500 meter een AED beschikbaar zou moeten zijn. We moeten dus nog wel even door voordat we zover zijn in Emmerhout!’

Voor meer info of aanmelding

Ria van der Aa

de-kap@outlook.nl of ria.tempels@gmail.com

06 – 462 862 65Wijkberichten 2022 I 4