Tijdens een goed bezochte avond is het geld voor de Burgerbegroting 2022 over negen plannen verdeeld. Als afsluiting van de Burgerbegroting 2022 werd op op 21 juni jl. het Geld Verdeel Festival georganiseerd. Er waren negen plannen ingediend die samen € 67.350 vroegen, waar een budget van € 60.000 beschikbaar was. Aan de bewoners van Emmerhout de taak het geld te verdelen.De aanwezigen waren in 6-tallen gegroepeerd aan een tafel. Op iedere tafel lag een poster met een afbeelding van ieder plan. Aan het begin van de avond werden alle plannen nog even kort gepresenteerd. Daarna kwamen de fiches op tafel en kon het spel beginnen. Er werd stevig gediscussieerd, er werd gewikt en gewogen, voors en tegens werden tegen elkaar afgewogen. Maar uiteindelijk moest er op iedere tafel een knoop worden doorgehakt. En dat gebeurde ook en kon de stand per tafel op een scoreformulier genoteerd worden.Een rekencommissie met Jiska Ravor, namens de werkgroep Burgerbegroting en twee personen uit de zaal, die zich spontaan aanboden kon aan het rekenen gaan om de uiteindelijke verdeling te berekenen.
Tegen half tien kon Ingrid Keurs namens de rekencommissie de uitslag bekend maken: