Op dinsdagavond 21 juni a.s. is de afsluiting van de Burgerbegroting 2022. Dit gebeurt met het Geld Verdeel Festival in de Schepershof vanaf 19.30 uur.
Voor de burgerbegroting van dit jaar zijn 9 plannen ingediend. Samen vragen ze een bedrag van € 67.350 aan. Er is echter maar € 60.000 euro beschikbaar. Er moet daarom gekozen worden. Welke plannen kunnen uitgevoerd gaan worden en welke plannen blijven voorlopig op de plank liggen.
Een korte omschrijving van de plannen volgt hieronder

StreetArtplan voor Emmerhout

Contactpersoon: Heleen Maatje 
Droom van Heleen is om van Emmerhout een echte streetartwijk te maken. Door gevels van flatgebouwen of kopse gevel van woningblok te verfraaien met een kunstwerk. Dit wil ze doen in samenwerking met streetartkunstenaars maar natuurlijk ook met wijkbewoners, jong en oud.

Gevraagd budget: € 25.000

AED’s

Contactpersoon: (namens VvE de Kap) Ria van der Aa 
Een plan van bewoners van de Kap (Laan vh Kwekebos) om het aantal AED’s in de wijk uit te breiden. Nu hangen er twee AED’s in het winkelcentrum maar deze zijn na sluitingstijd niet meer bereikbaar. Het plan gaat eerst uit van vier AED’s, mogelijk worden het later meer. Scholing en training maakt ook deel uit van dit plan.

Gevraagd budget: € 14.000

Fruitbomen

Contactpersoon: Gijs Jan Hooier
In het openbaar groen eerste erf rechts aan de Laan van de Bork waar onlangs aantal bomen gesneuveld zijn willen bewoners fruitbomen plaatsen.

Gevraagd budget: € 150

Boek over geschiedenis Emmerhout

Contactpersoon: Johan Withaar
De werkgroep die al een paar werkt aan dit boek vraagt een werkbudget om dit werk voort te zetten. Ze denken nog 2 à 3 nodig te hebben voor dat het boek uitgegeven kan worden.

Gevraagd budget: € 2.000

Bijen- en insectentuin Iemenhees

Contactpersoon: Denise Tiggelman en Marleen Koolen 
Aan de Laan van de Iemenhees willen bewoners op twee locaties een vak in het openbaar groen adopteren om hier een bijen- en insectentuin te realiseren. De huidige beplanting wordt verwijderd en vervangen worden door inheemse planten, struiken, insectenhotels etc.

Gevraagd budget: € 850,00

Kabouterpad

Contactpersoon: Jolanda van Waardenburg 
De beheerders van het Kabouterpad in de Emmerdennen willen de route van het pad een klein beetje wijzigen. Hiervoor hebben ze een aantal nieuwe palen nodig. Ook willen de route verder verfraaien met enkele beelden (woodcarf) en een bankje.

Gevraagd budget € 11.850

Speelvoorziening Laan van de Bork

Contactpersoon: Leny Tapken 
Aan de Laan van de Bork willen initiatiefnemers aantal speelvoorzieningen plaatsen met name bedoeld voor de allerkleinsten (0-6 jaar). Het moet een speelplek worden waar kinderen heerlijk kunnen spelen, ontdekken en samen met andere kinderen kunnen spelen.

Gevraagd budget: € 10.000

Tuin modelwoning

Contactpersoon: Hans van Os
De werkgroep die de tuin bij de modelwoning aan de Laan van de Marel 343 aanleggen en onderhouden vragen een bijdrage om klein tuingereedschap aan te schaffen.

Gevraagd budget: € 500

Opknappen woonerf Laan vh Kinholt

Contactpersoon: Klaas Nieborg 
Bewoners van een woonerf aan de Laan van het Kinholt (4e erf links – vanaf de Houtweg) willen onderdelen van hun woonerf aanpakken. Vervangen van de picknicktafel, herstellen muurtje, planten van aantal fruitbomen, herstel straatwerk etc.

Gevraagd budget: € 3.000