In een goed gevulde Schepershof werd dinsdagavond 19 april de aftrap gegeven van de Burgerbegroting 2022. Anders dan in voorgaande jaren werd er begonnen met een Ideeënfestival. Omdat in 2020 de Woon- en Leefbaarheidsvisie is vastgesteld waarin is beschreven waar we als wijkbewoners in de komende 10 jaar aan willen werken. Het ging tijdens dit Ideeënfestival vooral om elkaar te stimuleren, enthousiasmeren. Om te horen van bewoners hoe zij bij eerdere Burgerbegrotingen projecten hadden aangepakt. Waar waren ze tegenaan gelopen, wat had hen geholpen etc. Ook voor dit jaar zijn er al wijkbewoners die plannen hebben. Soms nog heel pril, soms al heel ver uitgewerkt. Tijdens het Ideeënfestival mochten ze over vertellen. Vanuit de zaal werden er tips en suggesties gegeven. Maar kwam er hulp vanuit de zaal, mensen die aanboden mee te gaan helpen. Kortom het was een mooie en inspirerende avond.In de komende weken kunnen plannenmakers verder werken aan de uitwerking van hun plan. Voor woensdag 1 juni moeten plannenmakers definitief hun initiatief hebben ingediend. Duidelijk moet dan zijn wat het initiatief inhoudt en hoeveel geld er gevraagd wordt uit de Burgerbegroting 2022.
Op dinsdag 21 juni gaan wijkbewoners tijdens het Geld-Verdeel-Festival bepalen welke plannen geld uit de Burgerbegroting krijgen.