Op dinsdagavond 19 april wordt de aftrap gegeven van een nieuwe ronde van de Burgerbegroting Emmerhout. Deze keer beginnen we met een feestelijk Ideeënfestival in de Schepershof om 19.30 uur. Bij een feestje horen ook slingers, ballonnen en een hapje & een drankje. Ook daarvoor wordt gezorgd.

Het is even geleden dat we een burgerbegroting konden organiseren. Daarom beginnen we met een korte opfrissing. Wat was ook alweer de bedoeling? Wie mogen ermee doen? Welke plannen komen in aanmerking? We gaan in gesprek met wijkbewoners die in afgelopen jaren met succes plannen hebben uitgevoerd. Hoe pakten zij dit aan? Waar liepen zij tegenaan? Wat heeft hen geholpen? Hoe kijken ze nu een paar jaar later terug op hun initiatief?

Er zijn al een aantal mogelijke initiatieven voor dit jaar. We gaan ook met de bewoners die op deze plannen broeden in gesprek. Wat zijn ze precies van plan? Hoe gaan ze het aanpakken? Wat of wie hebben ze daarbij nodig? Ook door inbreng vanuit de zaal willen we deze plannenmakers een steuntje in de rug geven. Zodat ze vol enthousiasme verder kunnen met het uitwerken van hun plan.

Daarnaast hopen we ook dat het inspirerend werkt op anderen. Welke ideeën heeft u om de wijk mooier, groener, gezelliger, veiliger, schoner, socialer etc. te maken. Het is jouw wijk, jij mag het zeggen!

Het Ideeënfestival is de aftrap van de Burgerbegroting 2022. Op dinsdagavond 21 juni organiseren we het Geld-verdeel-Festival. Op die avond wordt door wijkbewoners bepaald welke van de ingediende plannen krijgt geld uit de burgerbegroting om het plan verder uit te werken en uit te voeren.Meer informatie over de opzet van deze avond volgt later. Maar noteer de datum!

Dinsdagavond 19 april 2022 - 19.30 uur Schepershof

Hoe zou jij € 60.000,- verdelen?
Weliswaar heeft de gemeente geen geld meer beschikbaar voor de burgerbegroting, maar in de afgelopen jaren is niet alle geld uitgegeven. Daardoor hebben we voor 2022 € 60.000,- beschikbaar. Dat is een flink bedrag, waarmee mooie plannen voor de wijk uitgevoerd kunnen worden.

Plannen samen uitvoeren
Bij de burgerbegroting mogen wijkbewoners zelf bepalen welke plannen dat zijn en hoeveel geld uit het totale budget daaraan besteed mag worden. Een kenmerk van de burgerbegroting is ook dat het plannen moeten zijn die door wijkbewoners zelf of samen met anderen uitgevoerd worden. Bij veel plannen en ideeën stopt het nadenken zodra duidelijk wordt dat het ook geld gaat kosten. Daarvoor is de burgerbegroting een uitkomst.

Niet roepen maar doen!
Vaak wordt er geroepen: daar is veel achterstallig onderhoud, daar is het een dikke bende of daar wordt nooit eens iets voor georganiseerd of zo. Als je zoiets opmerkt moet je je ook afvragen: wat zou daaraan gedaan kunnen worden en wat kan ik daaraan bijdragen? De burgerbegroting kan je daarbij helpen.

Vier thema’s met voorbeelden
Om het wat gemakkelijker te maken hebben we uit de ‘Woon- en Wijkaanpak 2020-2030’ (die we eerder met de wijkbewoners hebben opgesteld) vier thema’s verzameld, die de kapstok voor de Burgerbegroting 2022 vormen.

Genoeg ruimte voor jouw plan
De kapstok heeft vier grote haken: straten & stenen, een groene wijk, zorg voor elkaar en veilig & fijn wonen. Deze vier haken hebben weer kleine haakjes. Genoeg ruimte dus om jouw plan of idee aan op te hangen!

Hulp nodig om je plan uit te werken?
Nu is het best lastig om een plan uit te werken. Het is daarom goed om je plan of idee te delen met anderen. Bovendien is het leuker om het samen met anderen te doen én samen kun je meer. De leden van de werkgroep Burgerbegroting zijn ook altijd bereid om te helpen je plan verder uit te werken en op papier te zetten. Meld je bij de Wijkwijzer (T 0591 – 675 958) of kom even langs. Wij nemen dan contact op voor een afspraak.