Eén van de plannen waar de wijkbewoners geld voor beschikbaar stelden vanuit de burgerbegroting is het plan van Sumitra Naren. Zij wil een bijensnelweg (Bee Highway) aanleggen in Emmerhout. Sumitra geboren in India en van origine landschapsarchitect, woont sinds 2000 in de wijk.

‘De wijk heeft heel veel plekken waar eigenlijk niks groeit. Of alleen maar gras. In mijn plan wil ik deze plekken als een soort lint met elkaar verbinden, door deze percelen met bloemenzaad in te zaaien. De bijen kunnen dan van het ene stuk naar het andere stuk vliegen en zo stuifmeel verzamelen en ondertussen bloemen bevruchten. Dat is wat ik met mijn plan wil bereiken.’

Monique van Waardenburg (l) en Sumitra Naren (foto Hilde van der Horst)

Houtweg/het Waal
Nadat Sumitra in oktober ’16 tijdens het ideeënfestival € 3.000,- kreeg toegewezen om haar plan uit te voeren is ze samen met Monique van Waardenburg aan de slag gegaan. Ze hadden een aantal stukken grond op het oog en kozen ervoor om te beginnen op de hoek Houtweg/het Waal. Daar staat een appartementencomplex. Ze gingen in gesprek met de bewoners, die verenigd zijn in een vereniging van eigenaren, om hen enthousiast te maken voor hun plan. Dat is belangrijk voor het slagen van het plan om draagvlak te vinden bij de omwonenden. Maar ook de gemeente was betrokken, het is tenslotte gemeentegrond.

Bijensterfte
‘Iedereen weet dat het heel slecht met de bijen gaat. Er is heel veel bijensterfte. Een van de oorzaken is dat we alles volbouwen en er te weinig diversiteit in de begroeiing is. Door de bijensnelweg creëren we een lint van bloemen en planten waar bijen en andere insecten goed gedijen. Het zal de wijk kleurrijker maken. Maar er is ook een ander belang. Ons voedsel komt in gevaar. 95% van ons voedsel is bestoven door wilde bijen! Van de 350 soorten bijen dreigen er veel uit te sterven. Ook hier is diversiteit noodzakelijk.’

Bloemenmengsel
Begin mei is het perceel op de hoek Houtweg/het Waal ingezaaid, nadat het door Willem Roosendaal, de Groenspecialist uit de wijk, de grond voorbewerkt had. Half juni als deze Wijkberichten uitkomt moeten de eerste plantjes te zien zijn. Dit is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het weer. ‘We hebben gekozen voor een mengsel van 21 soorten wilde bloemen. Kamille, margriet, monarda , papaver, korenbloem etc. Volgend jaar zal het hier vanaf het vroege voorjaar tot eind oktober doorlopend in bloei staan. Steeds zal er iets anders bloeien. Ook zijn er een tiental vlinderstruiken neergezet, zodat er ook vlinders en andere insecten iets te halen is.’

(foto: Klaas de Boer)

Kleurrijke wijk

In oktober hoopt Sumitra weer een bijdrage uit de burgerbegroting te krijgen voor een vervolg. Nu heeft ze nog niet alle geld ingezet, maar ze moet ook iets achter de hand houden. Misschien moet er nog gesproeid worden. En omdat er geen buitenkraan beschikbaar is, is dit nog niet zo eenvoudig. ‘Ik hoop dat er elders in de wijk bewoners zich gaan melden. Dat zij in hun omgeving ook grond hebben dat geschikt is om toegevoegd te worden aan de Highway. Ik wil hen daar graag bij helpen. Ik hoop ook dat de gemeente gaat inzien dat dit belangrijk is. Voor de leefbaarheid, voor het onderhoud van het groen. En het levert ook nog eens een kleurrijke wijk op!’


Wijkberichten Emmerhout 2017 I 2