Ieder jaar wordt er door de werkgroep Burgerbegroting een Bestedingsplan opgesteld. In dit plan wordt verantwoording afgelegd aan B&W en de gemeenteraad van de gemeente Emmen hoe het geld besteed gaat worden. In het plan is altijd een beschrijving van het proces terug te vinden, worden de uitgekozen plannen voor het komende jaar toegelicht en wordt ook de stand van zaken van lopende projecten weergegeven. Uiteraard maken ook financiële overzichten onderdeel uit van het bestedingsplan. Hoewel het Bestedingsplan een verantwoordingsdocument voor B&W heeft de werkgroep er steeds voor gekozen om het bestedingsplan ook huis-aan-huis te verspreiden onder de wijkbewoners. Het gaat immers om hun wijk!  

De digitale versie van de Bestedingsplannen 2017, 2018 en 2019 vindt u hier.