In het Bestedingplan 2020 wordt beschreven hoe het geld voor dit jaar verdeeld is en welke plannen uitgevoerd mogen worden. Ook is een overzicht opgenomen van alle plannen uit de Burgerbegroting tot nu toe. En uiteraard ontbreken ook de cijfers niet....

Bestedingsplan BB 2020.pdf