Sinds 2016 heeft Emmerhout een burgerbegroting. Na enige jaren voorbereiding besloot de gemeenteraad van Emmen op 30 juni 2016 dat Emmerhout en Nieuw-Dordrecht mochten gaan experimenteren met deze vorm van burgerparticipatie. Inwoners van mogen namelijk zelf beslissen hoe een bepaald deel van de gemeentebegroting in eigen wijk of dorp ingezet wordt. Emmerhout werkt dan al langer aan de invulling van wijkeigenaarschap. Burgerbegroting is de logische volgende stap.

Werkgroep Burgerbegroting

In Emmerhout wordt een werkgroep Burgerbegroting gevormd, waar behalve bestuursleden van Wijkbelangen ook geïnteresseerde wijkbewoners en wijkprofessionals van verschillende organisaties zitting in nemen.

Vier jaar burgebegroting

In het najaar van 2016 wordt voor de eerste keer een burgerbegroting opgesteld, voor het jaar 2017. Een beschrijving van dit proces, de bewonersinitiatieven en de uiteindelijke begroting zijn opgenomen in het Bestedingsplan 2017. Dit Bestedingsplan is huis aan huis in de wijk verspreid. Dit digitale versie is elders op deze website terug te vinden.

Sinds 2016 heeft er vier keer een vergelijkbaar proces afgespeeld, dit heeft geleid tot de Burgerbegroting 2018, 2019 en 2020. De Bestedingsplannen met procesbeschrijving, beschrijving van alle plannen, de uitvoering daarvan, succesvol en minder geslaagd zijn allemaal terug te vinden op deze site.

Andere opzet na 2020?

In 2020 wordt de gemeente geconfronteerd met zware financiële problemen. Op de totale begroting moet 12 miljoen bezuinigd worden. De Burgerbegroting lijkt één van de zaken die sneuvelen. In 2020 is niet het volledige budget ingezet, waardoor er in afgeslankte vorm nog wel een burgerbegroting voor 2021 mogelijk lijkt. Maar in de jaren daarna waarschijnlijk niet. Bewoners kunnen echter ook op een andere wijze bij de uitgaven van de gemeente in onze wijk betrokken worden. Hierover gaat de werkgroep Burgerbegroting met ambtenaren en burgemeester van Oosterhout gesprek. Er is dan misschien minder geld beschikbaar, maar het geld dat wel beschikbaar is, hoe gaan we dat inzetten. Daarover willen we als wijkbewoners meepraten en meebeslissen. De slogan van de Burgerbegroting Emmerhout is niet voor niets: Emmerhout, jouw wijk, jij mag het zeggen!