De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewoners terecht kunnen voor vragen van diverse aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken betreffende het openbaar gebied, voor zorg, voor de wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, voor ideeën. Ook kunnen we voor u een kopie maken of iets voor u scannen.

Tijdens openingsuren (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur) kan gebruik worden gemaakt van het openbaar (invaliden) toilet. Verder kunt u in de Wijkwijzer ook terecht voor de gratis PMD-vuilniszakken. Verschillende organisaties houden spreekuur in de Wijkwijzer. Zie voor de dagen en de tijden hieronder.

Openingstijden

De Wijkwijzer Emmerhout
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 14.00 uur

Spreekuren
Menso
Dinsdagmorgen 9.00 – 12.00 uur

Woonzorg Nederland
Donderdagmiddag 13.30 – 14.30 uur
(in de even weken)

Sedna
Algemeen en financieel spreekuur
Vrijdagmorgen 9.00 – 11.00 uur