Het uiteindelijke doel van Menso is dat iedereen werkt! Menso helpt jongeren en werkzoekenden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met als eindpunt voor iedereen een passende werkplek of opleiding te vinden.

Menso voert, naast wetgeving zoals de Leerplichtwet en het besluit bijstand voor zelfstandigen, de taken van de Participatiewet uit voor de gemeente Emmen. Ze begeleiden werkzoekenden die een bijstandsuitkering ontvangen. En daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Deze mensen hebben soms al jarenlang geen betaald werk. Vandaar die afstand tot de arbeidsmarkt. Maar soms is het lastiger om betaald werk te vinden omdat men met lichamelijke of psychische beperkingen te maken heeft. Ook dat geeft afstand tot werk en dan is ondersteuning bij deze zoektocht wel heel fijn. Door middel van persoonlijke aandacht en maatwerk probeert Menso mensen te begeleiden naar een passende stap voor hem of haar richting naar die mooie (werk)plek.

foto: Hilde van der Horst-de Jong

Spreekuur

Sinds maart van dit jaar vinden de gesprekken met medewerkers van Menso plaats in de Wijkwijzer. Het spreekuur is iedere dinsdagmorgen. Het is een inloopspreekuur. Dat wil zeggen er hoeft van tevoren geen afspraak gemaakt te worden. Een van de medewerkers van Menso die je kan tegenkomen tijdens het spreekuur, is Rolf Kok. Hij is werk- en scholingscoach voor mensen van 27 jaar en ouder. Hij werkt in zijn team samen met werkgeversadviseurs en leerplichtambtenaren. Ik spreek Rolf over de werkwijze van Menso.

Werken in teams

‘Bij Menso werken we in teams van 15 collega’s. In dit team zijn verschillende functies bij elkaar gebracht. Zo kunnen we op meerdere vakgebieden goed samenwerken. Het spreekuur wordt steeds door iemand anders bemenst. Voor onze klanten betekent dit dat zij niet zover hoeven te rijden. Dat kan zeker als je met een beperking te maken hebt prettig zijn. We hopen ook dat het laagdrempelig zal zijn. Dat je hier gemakkelijk binnenstapt. Deze nieuwe manier van werken doen we nog niet zo lang. Tot nu toe nodigden we mensen uit voor bijvoorbeeld een voortgangsgesprek, hier in de Wijkwijzer. Op termijn hopen we dat mensen spontaan binnenlopen met hun vraag. En dat kan van alles zijn. Binnen ons team is zoveel kennis. Mocht ik bijvoorbeeld geen antwoord kunnen geven dan kan ik naar een collega verwijzen.’

Iedereen doet mee

Het doel van Menso is om werkzoekenden te begeleiden naar een passende werkplek. Daarvoor zijn gesprekken nodig om duidelijk te krijgen wat de werkzoekende zou willen en zou kunnen. Zo nodig wordt er naar passende scholing en training gezocht. Uiteindelijk is het doel dat iedereen werkt, dat iedereen meedoet. ‘We hebben aandacht voor iedereen. We zien onze klanten zeker één keer per jaar, maar meestal vaker. Dat hangt natuurlijk ook af van de persoonlijke situatie,’ vult Rolf aan. ‘Als het geen betaald werk is, dan is 2 uur vrijwilligerswerk natuurlijk ook goed. Elk mens heeft de behoefte erbij te willen horen. We helpen mensen ook aan een tijdelijke baan voor maximaal 6 maanden. Met werkgevers maken we hier afspraken over. Als men een poosje in een vast dagritme werkt, gaat men merken dat het beter gaat met de gezondheid, dat men beter in zijn vel zit. Mooie bijkomstigheid is dat men ook merkt dat de gasrekening lager wordt. Als je niet thuis bent, hoeft de verwarming niet te branden!’

Spreekuur in de Wijkwijzer

Dinsdagmorgen 10.00 – 12.00 uurWijkberichten 2022 I 2