De kans deed zich nu voor en ze vond dat ze er dan ook voor moest gaan. Het hebben en leiden van een eigen bedrijf was voor haar namelijk altijd de ultieme wens. Begin van dit jaar was er de mogelijkheid om kinderopvang Meerdijk over te nemen. Hoewel het een bijzondere tijd is hoefde Nienke van Halderen (39) niet lang na te denken. ‘Wanneer doet een kans zich voor dat jij een kinderopvang kunt overnemen? Een bedrijf dat gezond is en al tien jaar goed draait.’ Nienke werkt al 19 jaar in de kinderopvang waarvan de laatste 6 jaar bij Kinderopvang Meerdijk.

Drie locaties

Het bedrijf heeft drie locaties. Eén aan de Bislett op het bedrijvenpark Meerdijk, daar waar het tien jaar geleden begon, één bij obs ’t Eenspan aan de Oosterstraat en één in het Kindcentrum in Emmerhout. Van deze laatste locatie had Nienke de laatste drie jaar ook de dagelijkse leiding. Iets dat ze is blijven doen nadat ze de algehele leiding van het bedrijf per 1 januari jl. in handen kreeg. In het kinderdagverblijf Emmerhout kunnen maximaal 15 kinderen op een dag opgevangen worden. Voor de buitenschoolse (voor- en naschools) kunnen er maximaal 44 kinderen opgevangen worden. Bijna iedere dag worden deze aantallen ook bereikt. ‘Toen we in Emmerhout begonnen hadden we wel onze twijfels. Een locatie zo dicht bij de Meerdijk, maar Emmerhout is een kinderrijke wijk en we zitten eigenlijk steeds vol.’

(Foto: Wytse Bouma)
 
Contract

Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang sluiten een contract waarin vastgelegd wordt welke dagen, tijden ze hier gebruik van willen maken. Dit kan vanaf half zeven ’s ochtends tot half zeven ’s avonds, tijdens werkdagen en ook in de vakanties. Voor de buitenschoolse opvang komen alleen kinderen die op obs de Kubus of rk/pc jenaplanschool Kristalla zitten in aanmerking. ‘Voordeel is dat we niet met vervoersproblemen zitten, de kinderen gaan bij wijze van spreken één deur verder.’ De kinderen in het kinderdagverblijf komen nagenoeg allemaal uit Emmerhout.

Samenwerking binnen het Kindcentrum

In het Kindcentrum zijn naast de twee basisscholen ook de voorschool van Stichting Peuterwerk en het servicepunt van de bibliotheek te vinden. Een situatie die veel mogelijkheden tot samenwerking biedt. ‘We werken ook heel leuk samen vind ik. We spreken elkaar in het brede schooloverleg, we hebben een app-groep en we komen elkaar natuurlijk dagelijks tegen in het gebouw. Bij maatregelen, nu actueel in verband met corona, proberen we altijd één lijn aan te houden.’

Samenwerking met de Schans

‘Ik ben er eigenlijk wel trots op hoe de onderlinge samenwerking gaat. We gaan met de kinderen die vier worden bij de onderbouwgroepen van de basisscholen langs om kennis te maken.’ Behalve binnen het Kindcentrum heeft Nienke ook samenwerking gezocht met de Schans. ‘We gaan regelmatig met onze kinderen van het kinderdagverblijf (twee tot vier jaar) naar de Schans waar we met een groep bewoners gymnastieken. Met de kinderen van de buitenschoolse opvang gaan we ook of de bewoners van de Schans komen bij ons en dan spelen we bingo of doen een high tea. Hartstikke leuk!’

Contactgegevens

Kinderopvang Meerdijk / locatie Emmerhout

Houtweg 405

T 23 92 40

M info@kdwmeerdijk.nl

W kdvmeerdijk.nlWijkberichten 2021 I 1