Opnieuw vertrekt een vertrouwd gezicht uit het winkelcentrum Emmerhout. Las u in Wijkberichten van september 2019 een afscheidsverhaal van Jans en Henny Strating, nu vertrekt een volgende oudgediende uit het winkelcentrum. In 1946 zette Jannes Kolkman, de vader van Bert, zijn handtekening onder de verkoopovereenkomst van de toenmalige bakkerij van Dijk in Schoonebeek. Van Dijk wilde liever door als kruidenier. In Schoonebeek startte Jannes met de eerste ‘Bakkerij Kolkman’.

 

(foto: Hilde van der Horst - de Jong)

In het tijdelijk winkelcentrum

Toen Jannes vernam, dat er een nieuwe woonwijk gebouwd werd in Emmen Oost informeerde hij bij de gemeente Emmen naar de mogelijkheden om daar een winkel te beginnen. In 1968 kon hij een filiaal van zijn bakkerij in Schoonebeek openen in Emmerhout. Dit was in het tijdelijke winkelcentrum aan de Laan van de Marel, in afwachting van de realisatie van het uiteindelijke winkelcentrum tussen beide Houtwegen. In de tussentijd had zijn zoon Bert (1948) alle diploma’s gehaald, die nodig waren voor het bakkersbedrijf. Voordat hij echter bij zijn vader aan de slag ging liep hij eerst nog drie maanden stage in Oberhausen (Ruhrgebied). Dat hij bakker zou worden zat er al vroeg in. Hij is immers in de bakkerij geboren en getogen. Tot 1972 bleef de winkel in Emmerhout gehuisvest in de noodvoorziening.

Nieuw winkelcentrum

Het eerste echte winkelcentrum werd gebouwd in 1970. Dit winkelcentrum werd in 1970 ontworpen door Arno Nicolaï. Het was voor die tijd een zeer modern ontwerp, omdat het gedeeltelijk onder de Houtweg werd aangelegd. Het winkelcentrum lag onder het maaiveld en was alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Rondom het complex lagen parkeerplaatsen en middels trappen kon het winkelcentrum worden betreden. Eigenaar van het winkelcentrum was het Philips Pensioenfonds. Na de eerste euforie bleken er al snel veel bezwaren te kleven aan dit centrum. Veel wind, veel uitgangen en daardoor onvriendelijk, onoverzichtelijk, te veel ingepakt tussen het beton. Als voorzitter van de ondernemersvereniging Winkelcentrum Emmerhout heeft Bert zich jaren ingezet voor een verbeterde versie van een winkelcentrum in Emmerhout. Uiteindelijk ging in 2010 het winkelcentrum op de schop en werd het nieuwe winkelcentrum in oktober 2012 geopend.

World Baker of the Year

Je kunt er niet om heen. Bert heeft zich in zijn loopbaan niet alleen met zijn eigen bakkersbedrijf beziggehouden. Hij heeft zich zowel nationaal als internationaal ingezet voor de positionering van de ambachtelijk (banket)bakker. Zo werd Bert in 2014 als Bakker Ondernemer in Poznan (Polen) gehuldigd als World Baker of the Year. Het begon allemaal 27 jaar geleden toen hij voorzitter werd van de begeleidingscommissie van de Streekschool in Groningen. Vandaar uit kwam hij in het gewest Drenthe van de BCOB, Bond van Christelijke Ondernemers Bakkersbedrijf. En vandaar uit weer werd hij landelijk actief, eerst als vice- voorzitter, daarna als voorzitter. Maar daarmee hield het niet op, ook internationaal blies Bert zijn partijtje mee. In 2006 werd hij president van de UIB (Union International Boulangerie) in München. In 2008 volgde Sao Paulo, waar hij ontmoetingen had met veel internationale politieke kopstukken.

Nationaal heeft Bert ook nog meegewerkt aan het ontstaan van MKB Nederland en vervolgens als voorzitter van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel mede inhoud gegeven aan de SER. Een indrukwekkende loopbaan, met ups en downs. Veel bestuursfuncties, maar net zoveel bestuurscrisissen. Dat betekent ook wel eens wakker liggen om oplossingen te bedenken om een gezond evenwicht te behouden.

Publiek veranderd

Terug naar Emmerhout. Het welzijn van het winkelend publiek stond voor Bert altijd voorop. Zo heeft hij er mee voor gezorgd in de tijd van het oude winkelcentrum en er veel onveiligheid in en rond het winkelcentrum was er een conciërge werd aangesteld. Bert heeft een schat aan kennis over dat winkelende publiek. Hij heeft het publiek ook zien veranderen. Zo streken er in de beginjaren van Emmerhout ruim 300 jonge Joegoslavische vrouwen hier neer om te werken bij de Danlon. Dat was bijzonder want in Emmerhout woonden geen migranten in die tijd. So wie so waren er niet veel mensen met een migratieachtergrond in Emmen.  Emmerhout was meer een wijk voor ambtenaren en onderwijzers. Sommigen van hen wonen er nog steeds, samen met een nieuwe mix qua beroep, opleiding en nationaliteit. Bert ziet dit gevarieerde publiek in zijn winkel. Zo is er de koffiecorner waar een gebakje of een broodje genuttigd kan worden met een kop thee of koffie. Maar een ‘brood van gisteren’ voor 1 euro is voor anderen aantrekkelijk om in de winkel te komen. Zijn sociale hart laat Bert ook zien als hij de vrijwilligers van de voedselbank voorziet van een gebakje iedere keer als er voedselpakketten worden uitgedeeld.

Hoe nu verder met Bakkerij Kolkman?

Zijn zoon Arjan gaat de winkel niet overnemen. Dit betekent dat de bakkerij en de winkels dit jaar worden verkocht en daarmee er een einde komt aan drie generaties bakkers Kolkman. En Bert valt niet in een gat. Hij heeft nog bestuursfuncties bij organisaties waar hij bij betrokken is. Zo is hij als diaken lid van het Breed Moderamen van de PKN Classis Groningen – Drenthe. Verder is hij nog lid van de werkgroep Centrum Schoonebeek en lid van MKB Santos, een solidariteitsfonds voor mkb-ondernemers en hun gezinsleden. Voor de verdere toekomst geldt: eerst de zaak verkopen, dan de coronacrisis wat meer onder de knie, dan misschien reizen. Bert heeft al veel van de wereld gezien, maar er is nog veel moois te beleven. En zoveel verschillende broodsoorten en banket te proeven…..

Wijkberichten 2020 I 2