Ria Kruize is sinds kort actief als lid van een werkgroep in haar woonerf. Ria woont aan de Laan van de Marel in het eerste woonerf links. Samen met medebewoners bedenkt ze plannen om de woonomgeving in dit erf te verbeteren.  

Woon- en Leefbaarheidsvisie

Vorig jaar is de ‘Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout 2020-2030’ gereedgekomen. Vijftig jaar na de totstandkoming van de wijk en een herstructurering van de wijk via Emmen Revisited (2005-2015), is de wijk op sommige plekken wat sleets geworden. In de Uitvoeringsagenda, onderdeel van de Woon- en Leefbaarheidsvisie, is het aanpakken daarvan opgenomen. Het is lastig om dit in een keer voor de hele wijk te doen. Daarom is er een proef gestart in het eerste erf links van de Laan van de Marel. Op pagina 7 van deze Wijkberichten leest u hier meer over. Het idee is om samen met bewoners een herontwerp voor hun woonerf te maken.

(foto: Wytse Bouma)

Werkgroep

Nadat bewoners hierover geïnformeerd waren is er door loting een werkgroep van bewoners samengesteld. Ria Kruize is een van deze bewoners. Ze woont al meer dan 25 jaar met veel plezier in Emmerhout. Hoewel ze liever op de achtergrond blijft – een foto van haar boven dit verhaal vond ze ook niet nodig - heeft ze wel ‘ja’ gezegd om in de werkgroep te gaan zitten. De werkgroep bestaat uit zes buurtbewoners en wordt ondersteund door Jos Voppen en Bertus de Nekker van Buurtwerk Nederland. Hoewel er al het nodige in de Woon- en Leefbaarheidsvisie staat wilde de werkgroep toch een nader onderzoek doen in eigen woonerf. Er is een vragenlijst opgesteld en verspreid. Alle uitkomsten zijn nog niet op een rijtje gezet maar volgens Ria wordt wel duidelijk dat er onder de bewoners een grote onderlinge verbondenheid is. De mensen willen er ook samen de schouders onder zetten.

Tevreden

Ria is in Odoorn opgegroeid. Ze kwam in Emmerhout wonen om de mantelzorg voor haar naaste familie te kunnen uitvoeren. Naast de zorg voor haar twee kinderen was ze als vrijwilliger actief bij speel-o-theek Het Houten Emmertje. Ook was ze actief bij Oudervereniging Kans Plus en bij atletiekvereniging de Sperwers. Emmerhout heeft ze altijd een aantrekkelijke wijk gevonden om in te wonen. Vooral vanwege de ruime omzet, de hofjes (woonerven), de nabijheid van bos om te wandelen, inclusief het Kabouterpad. Ria is ook erg tevreden over het aantrekkelijke winkelcentrum met een toegankelijke Wijkwijzer. Sinds twee jaar woont ze in een energieneutrale woning. Haar huis werd door Lefier drastisch aangepast met vernieuwde muren, zonnepanelen en een warmtepomp. Ze ervaart de effecten: veel meer comfort. Dankzij de burgerbegroting zijn er een aantal mooie projecten gerealiseerd zoals bijvoorbeeld het sportveld. Ze was een trouw bezoeker van het Ideeënfestival en heeft altijd meegestemd. Ria hoopt en verwacht dat de werkgroep waarin ze nu actief is tot mooie initiatieven voor haar buurtje zal leiden.


Wijkberichten 2021 I 2