Albert van der Heide (1948) is geboren te Hoogkerk, daar was voetballen zijn passie; hij woonde en studeerde vervolgens in Groningen. In 1990 verhuisde hij naar Emmerhout. Als bevlogen wijkbewoner was hij jarenlang actief in het bestuur van Wijkbelangen.

(foto: Wytse Bouma)

Een positieve insteek

Na een parttime studie aan de sociale Academie op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, werd Albert, na kort bij de Aa-borg (een observatiehuis voor jongeren) werkzaam te zijn geweest, waarnemend hoofd van het internaat van het Koninklijk doven Instituut te Groningen. Hij ging in 1990 in Emmerhout wonen, de wijk waar zijn partner, een geboren en getogen Emmenaar, al woonde. Emmerhout voldeed aan zijn eisen van toegankelijkheid, sociale veiligheid en betaalbaarheid en bood hem en zijn partner een goed toekomstperspectief van waaruit hij makkelijk eerst nog naar Groningen naar zijn werk kon en later naar het RIBW Drenthe. Tenslotte behaalde hij zijn pensioen, na 8 jaar bij het Inloophuis in Hoogeveen werkzaam te zijn geweest.

Bestuurslid

Rode draad was steeds aandacht voor het opgroeiende kind en diens pedagogische behoeften. Nu doet Albert nog vrijwilligerswerk bij het stichtingsbestuur van het Noord Nederlands Jeugd Orkest. Van 1991-1997 was hij lid van het bestuur Wijkbelangen Emmerhout. Het eerste jaar als algemeen bestuurslid en later trad hij toe tot het dagelijks bestuur, met als aandachtsgebieden grijs en groen. In die hoedanigheid moest hij vaak op het gemeentehuis zijn, alwaar het toenmalig bestuur van Wijkbelangen een behoorlijk krediet heeft opgebouwd als overlegpartner, waar het huidig bestuur nu nog de vruchten van plukt.

Samenwerking & cohesie

Het huidig bestuur van Wijkbelangen is volgens hem goed bezig en heeft met name de communicatie met de wijk goed voor elkaar (bijvoorbeeld via de regelmatig uitkomende Wijkberichten). Daar waar in de jaren ’90 de samenwerking tussen enkele belangrijke instanties in Emmerhout soms niet optimaal was, zien we de laatste jaren een goede sociale cohesie ten gevolge van het opgeknapte winkelcentrum, het sportplein, de wijkwinkel, de burgerbegroting en het verduurzamingsinitiatief. De grote uitdaging is die sociale kwaliteit van de wijk te behouden, zeker in een wijk die vergrijst met een toenemende bevolking met diverse zorgbehoeften. We moeten als wijk ons daar goed bewust van zijn.

Wijkberichten 2020 I 4