Hier volgt nu de weergave van een interview met Gerda Oosting (1959), geboren te Emmen. Ze is vorig jaar in Emmerhout komen wonen waar ze sinds 2015 de Mitra bestiert. Gerda heeft de MAVO en de streekschool in Emmen gevolgd. Hierna werkte ze in de thuiszorg en heeft daardoor diverse wijken van Emmen gezien.

(foto: Wytse Bouma)

Positieve verandering

Op een zeker moment bedacht ze dat in dit beroep haar toekomst niet echt lag en ging ze in op een advertentie van de Mitra om daar te solliciteren. De Mitra stelde haar in staat om het slijtersvakdiploma te behalen te Utrecht. Vervolgens ging ze bij de Mitra Emmerhout aan de slag en in 2015 werd ze daarvan eigenaar. Deze stap ziet ze als een zeer positieve verandering in haar leven, ze is nog steeds blij met deze keuze. Ze is getrouwd met Wim en samen hebben ze drie kinderen. Ze is lid van de winkeliersvereniging en is als zodanig zeer betrokken bij het winkelcentrum. Door haar centrale positie in het winkelcentrum heeft ze veel oog voor wat er in en om het winkelcentrum gebeurt, veiligheid staat bij haar hoog in het vaandel.

Camera’s

Vandaar dat ze binnen de winkeliersvereniging een pleitbezorger was voor nieuwe camera’s in en rond het winkelcentrum. Omdat de eigenaar van het winkelcentrum hier niet in wilde investeren is er een aanvraag ingediend bij de Burgerbegroting Emmerhout. Op zich wel een bijzondere aanvraag. Moet hier gemeenschapsgeld in gestoken worden? Maar de wijkbewoners hebben massaal gestemd op dit plan tijdens het Ideeënfestival van jl. 26 november. Zij hebben er belang bij dat er cameratoezicht is als zijn hun fietsen, scooters etc. stallen in het winkelcentrum.

Passie

Reizen is voor Gerda belangrijk en dat doet ze graag. Sinds 1976 heeft ze van iedere plaats waar ze geweest is een porseleinen bord, met de naam van de stad en een kenmerkende afbeelding, meegenomen. In haar keuken hangt inmiddels een hele verzameling. Tikt iemand per ongeluk een bord van de muur dan moet hij betalen. Doet ze het per ongeluk zelf dan gaan ze terug om een nieuw bord te zoeken, zo heeft ze met haar familie afgesproken. Dus blijft ze voorlopig wel aan het reizen!

Meer betrokkenheid

Sinds vorig jaar woont Gerda in Emmerhout. Ze vindt het jammer dat Wijkbelangen, inclusief de wijkwinkel Wijkwijzer, niet méér leeft onder de wijkbewoners. Ze is van mening dat een multifunctioneel centrum, waar de verschillende activiteiten die nu verspreid in de wijk plaatsvinden en soms zonder goed onderdak, een aanwinst voor de wijk zou zijn. Al was het ook om daar zo nu en dan een bier- en wijnproeverij te kunnen houden. Ze vindt het mooie van wonen en werken in deze wijk de gemoedelijke omgang met elkaar en het sociale. De sfeer in de wijk is goed, zo ook in het winkelcentrum. Het concept burgerbegroting met nadruk op initiatieven voor en door bewoners kan dit verder versterken.

Wijkberichten 2020 I 1