Bouke Hofman heeft onlangs een boek geschreven met als titel ‘De Ultieme escape’. Hofman gaat ervan uit dat er een Apocalyps komt. Hij schrijft: ‘We hebben te maken met klimaatverandering (toenemende wateroverlast, extreme hitte en droogte), natuurrampen (aardbevingen, orkanen en tsunami’s), terreur, aanslagen en oorlogen, die uiteindelijk uitlopen op een dictatuur. Zaken die allemaal in het laatste Bijbelboek zijn beschreven. Meerdere keren is daarin sprake van een moeilijke en zware periode, die staat te gebeuren.’ Het boek is geen futurologie en wil geen voorspelling zijn, noch een pessimistisch toekomstbeeld geven, maar probeert via een soort van bijbeluitleg tot de volgende uitweg te komen. Hofman schrijft dat gelovigen mogen leven in een hoopvolle verwachting van de wederkomst van Jezus Christus, omdat ‘Hij (de Here Jezus) heeft beloofd dat Hij weer zal komen om ons tot Zich te nemen (Johannes 14:3), Hij komt zijn beloften na. Wie in de Here Jezus gelooft heeft eeuwig leven en mag vreugdevol uitzien naar Zijn komst.’ In een kloek boek van meer dan 100 pagina’s wordt dit alles uitgebreid en onvermoeibaar uitgewerkt.

(foto: Wytse Bouma)

Roeping

Bouke Hofman is gelukkig getrouwd, heeft drie kinderen, negen kleinkinderen en vijf achter kleinkinderen en is nu ongeveer 11 jaar woonachtig in Emmerhout. Hij is geboren en getogen in Zuid-Oost Drenthe en van huis uit baptist, is nu emeritus baptistenpredikant. Hoewel hij aanvankelijk bij Philips Groningen en Haren actief was op het gebied van automatisering, vond hij uiteindelijk zijn roeping in het predikantenbestaan. Daartoe stapte in het diepe door zijn baan bij Philips op te zeggen om Godsdienstwetenschappen te gaan studeren aan het Bijbelinstituut België te Leuven. Hij behaalde vervolgens zijn master Theologie aan het Luther Rice College and Seminary te Jacksonville (USA).

Met emeritaat

Na al met al 40 jaar als predikant actief te zijn geweest, laatstelijk in Vroomshoop, is hij nu met emeritaat. Voor de laatste fase in zijn leven heeft hij voor Emmerhout gekozen, vanwege het groene en open karakter ervan. Het vernieuwde winkelcentrum is naar zijn mening een verrijking voor de wijk. Hij kende deze omgeving al vanaf zijn jeugd en van de Baptisten Landdag, die in de Emmerdennen plaatsvond. Momenteel komt zijn vroegere programmeerervaring goed van pas om vijf websites actief in de lucht te houden.

Overpeinzing

Bouke ziet de laatste jaren dat we als samenleving achteruitgaan op het vlak van waarden en normen en wil graag op geestelijk terrein weer een positieve ontwikkeling aanjagen. Zijn boek met als boodschap: ‘het geloof in Jezus is nodig om gered te worden’ probeert daarbij te helpen. Bouke hoopt dat velen de mogelijkheid tot escapen zullen benutten, zoals hij die beschrijft.

Wijkberichten 2019 I 3