Hier volgt de weergave van een interview met Johan Baltes (1960), momenteel ondernemer en politicus in het Drentse parlement. Johan is geboren in Zwolle en opgegroeid in een ondernemersgezin, doorliep het Thorbecke lyceum ter plaatse. Johan had daarna een kleurrijke loopbaan. Bij toeval is hij op het spoor gekomen van het Kadaster en opgeleid als landmeter en cartograaf, waar hij vervolgens niet veel mee deed. Hij was directeur en manager bijzondere projecten bij de Gemeente Emmen. Zoals de ontwikkeling van de vaarweg Erica- Ter Apel, de reorganisatie van het woonwagencentrum De Ark, de overdracht van woonwagencentra naar woningcorporaties, een reddingsoperatie van de BVO-Emmen en organiseerde ten slotte ook een FIFA Wereldkampioenschap voetbaltoernooi voor jeugd onder de 20. Daarna werd hij manager, directeur en bestuursadviseur bij Lefier Zuid-Oost Drenthe een woningcorporatie. Hij werd politiek actief voor VVD en recentelijk zelfstandig ondernemer. Politiek heeft in feite altijd zijn hart gehad.

(foto: Peter Tahl)

Statenlid

Johan is getrouwd en heeft 3 kinderen. Johan vindt het als overtuigd liberaal een genoegen om volksvertegenwoordiger te zijn en actief te participeren in het politieke bestuur van de provincie Drenthe. Hij gaat nu zijn derde periode in als statenlid, waar hij vice-voorzitter is. Als statenlid laat hij het liberale geluid horen als woordvoerder van de portefeuilles water, wegen en kanalen en  verkeer & (openbaar) vervoer. In het dagelijks leven is hij nu tevens als zelfstandig ondernemer actief in zijn bedrijf Baltes Consultancy(www.baltesconsultancy.nl).

Passie en chemie

Politiek en publieke belangenbehartiging is Johan zijn passie. Hij wordt enthousiast als het gaat over zijn politieke oriëntatie. Vanuit zijn ouderlijk huis heeft hij het liberale gedachtengoed meegekregen en stemde dus steeds al liberaal. Toen hij in 2006 als gemeenteambtenaar met VVD-wethouder Harm Brummel op het project revitalisatie van het woonwagenkamp ging samenwerken, was de stap naar de VVD in 2007 snel gezet. Hun onderlinge chemie zorgde ervoor dat Johan, die als gemeenteambtenaar niet in de gemeentepolitiek actief kon worden, wel de provinciale politiek instapte. Naast zijn politieke activiteiten vindt Johan een ruime maatschappelijke betrokkenheid belangrijk, vandaar dat hij plaatsnam in de raad van advies van het bewonersbedrijf Op Eigen Houtje en voorzitter werd van de Stichting Marketing Regio Emmen. Johan laat zich graag uitdagen door taaie problemen, conflicten en vastgelopen situaties in diverse organisaties. Daar waar meer nodig is dan alleen het gezond verstand te gebruiken. Zijn brede interesse en opleiding bedrijfskunde helpen daarbij!

Ten slotte

Johan woont al zo’n 30 jaar met plezier in Emmen. Hij begon in de Rietlanden en verhuisde omstreeks 2007 naar Emmerhout, waar hij koos voor een groene en ruim opgezette leefomgeving, nabij het gat van Jansen. Emmerhout is een mooie groene wijk met veel voorzieningen, een mooi winkelcentrum, met overigens wel enkele flinke uitdagingen. Wijkbelangen is goed bezig, doelen stellen (als het streven om de wijk energieneutraal te maken en het stimuleren van burgerparticipatie) is goed, samen zijn we als wijkbewoners tot veel in staat, mijmert hij. Het uitvoeren van die doelen vormt volgens hem wel een bijzondere uitdaging. We moeten als wijkbewoners blij zijn met wat we wel weten te realiseren, de burgerbegroting helpt daarbij. Een andere uitdaging is de voorzieningen die we hebben blijvend te omarmen. Het bewonersbedrijf is daarbij een spil en dat moet nog meer worden gekoesterd. We moeten met zijn allen daar de schouders onder (blijven) zetten!


Wijkberichten 2018 I 2