Hier volgt nu de weergave van een interview met Marijke Augusteijn-Esser (1944), geboren te Den Haag en getogen in Baarn, D66-politica in hart en nieren. Ze verhuisde in 1966 met haar man van Baarn naar Emmen. In Baarn en omgeving was er in die tijd een grote woningnood. Emmen timmerde in die jaren met haar ruimte en vernieuwende woonconcept van het woonerf aan de weg.

(Foto: Flowa Fotografie) 

D66

Ze kwam dus graag hiernaartoe, eerst Angelslo en daarna Emmerhout vanwege de ruimte en overvloed aan woningen. Marijke kreeg twee kinderen, die in Emmerhout met veel plezier naar school gingen. Marijke zette op 23-jarige leeftijd in 1967 in Emmen een afdeling van D’66 (toen nog met apostrof) op, vervolgens ook voor heel Drenthe.  Zij ontwikkelde zich als politicus van gemeenteraadslid te Emmen (1978-1991), via de provinciale staten van Drenthe (1991-1994) tot Tweede Kamerlid van 1994-2002. Lange tijd was ze voorzitter van de partij in haar woonplaats Emmen. Na haar Kamerlidmaatschap bleef ze actief in diverse bestuurs-, adviserende en toezichthoudende functies. Trots is ze op haar lidmaatschap van de klimaatcommissie die voorstellen deed voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

44 jaar

Ze vindt dat na 44 jaar actief te zijn geweest in de politiek er ruimte moet komen voor jonge energieke mensen. Als de zorgtaken goed worden verdeeld, ontstaat er meer ruimte voor vrouwen in de politiek en ook in het bedrijfsleven. In haar politieke leven zette ze zich in voorhet milieu, natuur, duurzame energie, visserij, natte waterstaat en dierenwelzijn. Sommige van deze onderwerpen spelen ook voor onze wijk, daarom is het temeer interessant om haar mening over onze wijk te vernemen. Marijke zou niet meer weg willen uit de wijk, ze woont hier schitterend, heeft een goed contact met haar buren en heeft hier haar sociale leven.

Duurzame energie

Marijke heeft een passie voor duurzame energie. Ze vindt dat we er in Nederland nog niet genoeg aan doen en dat het veel te langzaam gaat in de politiek. Ze is dus heel blij met de Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal.  Vooral bij nieuwe woningen kan hier in de wijk veel winst worden gehaald is haar mening. Bij bestaande woningen ligt dat technisch gezien ingewikkelder: het vereist veel investeringen in isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, e.d.Dat is ook meteen het probleem van het bewonersbedrijf Op Eigen Houtje. De kosten van isolatie en benodigde investeringen voor verbeteringen van het gebouw zijn niet te dragen door een particuliere stichting, de gemeente zou hier moeten bijspringen uit haar fondsen.

Vervolgstappen

De wijk als woonwijk is bewonderenswaardig opgeknapt in de 41 jaar dat ze hier woont. Emmen Revisited heeft daartoe bijgedragen en ook het geheel vernieuwde winkelcentrum. Dit ging hand in hand met de mooie ontwikkeling van Emmen als geheel door krachtdadig bestuur van enkele goede burgemeesters als Gaarlandt. Nu zou voor Emmerhout een vervolg moeten komen om de rommelige omgeving ook aan te pakken.  Het achterstallig onderhoud in groen en de paden moet worden aangepakt. We moeten wel blijven werken aan onze mooie wijk is haar boodschap. Als gemeenteraadslid heeft ze al gepleit voor eigen budgetten voor Erkende Overlegpartners als Wijkbelangen Emmerhout. De burgerbegroting biedt echter onvoldoende soelaas om het onderhoud in de wijk op de schop te nemen, dat kun je niet overlaten aan veelal oudere mensen in de wijk. Het Sportplein vindt ze een schitterend voorbeeld van wat de burgerbegroting mogelijk maakt.


Wijkberichten 2018 I 1