Jannie Seubers is in 2016 één van de weinige vrouwen in de gemeente Emmen (ik denk zelfs de enige persoon in Emmerhout) die een lintje kreeg. Ze is namelijk opgenomen in de Orde van Oranje Nassau. Waarom ze geëerd werd met deze orde ging ik haar vragen.Vrijwilligster

Jannie was enkele jaren vrijwilligster bij ’Vrouwen bellen Vrouwen’ in Drenthe, dit is een hulporganisatie voor vrouwen in nood. Vanaf 1990 tot heden is Jannie vrijwilligster bij de ‘8 maart Groep Emmen’. Deze groep organiseert elk jaar de Internationale Vrouwendag in Emmen. Bijna 10 jaar was ze vrijwilligster bij de Stichting Terminale Thuiszorg en zo’n 10 jaar (tot 2006) was zij bestuurslid van de Vrouwenraad Emmen. Van 2002 tot 2012 was ze actief bij Humanitas. Zij gaf extra ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders door als begeleider aanwezig te zijn bij bezoeken aan de ouders. Vanaf 2006 tot 2016 is ze vrijwilligster bij de Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe (met uitgifte telkens van zo’n 70 pakketten bij ons in de wijk) . Zij bezoekt mensen en beoordeelt of aanvragers in aanmerking komen voor deze hulp. Vanaf 1983 is ze lid van de Werkgroep Feminisme en Theologie, waarvan de laatste 10 jaar als contactpersoon en penningmeester. Al met al voldoende om haar in aanmerking te laten komen voor een zgn. Koninklijke Onderscheiding.

Boodschappen
Jannie heeft nog enkele boodschappen voor ons als wijkbewoners. Ze is samen met enkele andere wijkbewoners (zoals Bimla en Rumena) lid van de werkgroep 8 maart, die strijdt voor ‘gelijke beloning’. Jannie vindt dat vrouwen nog te lage lonen krijgen vergeleken met mannen en het A.O.W. gat voor vrouwen onacceptabel groot is. Tenslotte wil ze graag de gemeentelijke ‘Lies van Urk’-prijs ten bedrage van 1000 euro voor het voetlicht brengen. Deze prijs is vernoemd naar de eerste vrouwelijke wethouder te Emmen. Deze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt is bedoeld voor personen of initiatieven die de emancipatie en participatie stimuleren (zie http:// www.8maartgroepemmen.nl/lies-van-urkprijs.html). In 2017 zal de Lies van Urk prijs op 8 maart 2017 uitgereikt worden in het Atlastheater. Voordrachten kunnen gedaan worden via genoemde website.

Idealen
Haar idealen liggen op het vlak van gelijke rechten en kansen (vooral economische onafhankelijkheid) voor vrouwen en bijpassende wetgeving. Ze geeft aan dat ‘de emancipatie van de vrouw nog lang niet klaar is’, met andere woorden de emancipatie heeft nog een lange weg te gaan. Het is volgens haar tijd voor een derde feministische golf!