Regelmatig publiceren we in Wijkberichten gesprekken met bijzondere wijkbewoners. Door aandacht aan hen te schenken zetten we ze even in de schijnwerpers. In onze wijk met meer dan 7.000 inwoners hebben we zeer kleurrijke ‘exemplaren’. Emmerhout kleurt mooier door hen!