De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar wijkbewoners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken het openbaar gebied betreffende, voor zorg, voor de wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, voor ideeën. U kunt er even binnenwippen voor een praatje, zomaar….

Verschillende organisaties zoals Sedna, Woonzorg Nederland en Lefier houden spreekuur in de Wijkwijzer. 

Openingstijden:
09.00 - 17.00 uur (maandag t/m vrijdag)


Houtweg 287

T 0591 – 675 958 

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl