In dit nummer extra aandacht aan de vele speelvoorzieningen in de wijk. Willem Wildeboer is in het bestuur van Wijkbelangen hiermee belast. We maken nader kennis met hem. Daarnaast is er in dit nummer aandacht voor de algemene ledenvergadering van 12 oktober a.s.; maken we kennis met de nieuwe gebiedscoördinator Rudy Schuring en Ingrid Hindriks, wijkverpleegkundige; hebben we informatie over het oud papier ophalen met alle data voor dit schooljaar. En nog veel meer interessante artikelen!