De zomer wijkberichten Emmerhout van 2020 is uit.
In deze rare tijden van Corona moeten we ons allemaal aanpassen en wennen aan het "nieuwe normaal"
In dit nummer berichten we over hoe organisaties met de veranderende
omstandigheden omgaan. Wat het doet met wijkbewoners, hoe zij zich staande houden en zich aanpassen. Samen krijgen we corona onder controle.

Wijkberichten Emmerhout zomer 2020