Wijkbelangen Emmerhout brengt 4x per jaar ‘Wijkberichten Emmerhout’ uit. Het is een blad voor en door wijkbewoners en wordt huis-aan-huis in de wijk verspreid. Kopij of suggesties zijn altijd van harte welkom.
Tekst en eventuele foto's, logo's e.d. graag in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Losse nummers zijn verkrijgbaar in de Wijkwijzer.

De redactie bestaat uit Joke Bakker, Henk Smit (wijkbewoners) en Wytse Bouma (Wijkbelangen / eindredactie). Naast de redactie is er een vaste schrijversgroep bestaande uit Theo Postma, Hilde van der Horst-de Jong, Ted Schilder, Marchien Brons en Bertus Beltman. Corrector is Jan van Lin. De opmaak wordt verzorgd door Jiska Ravor, ook woonachtig in Emmerhout, van Graffito Internet Design.

Verschijningsfrequentie: half maart, half juni, half september en half december

De redactie is bereikbaar via:

M 06 – 40 98 35 32 (Wytse Bouma)

E redactie@wijkbelangenemmerhout.nl