Net als het ophalen van het GFT, PMD en restafval gaat ook het ophalen van het oud papier in deze tijden van corona gewoon door. Donderdag 7 mei a.s. wordt het oud papier ten zuiden van de Houtweg (Iemenhees, Kinholt, Marel etc.) door ouders/verzorgers van Kristalla opgehaald. Volgende week dinsdag 12 mei wordt ten noorden van de Houtweg (Kwekebos, Bork etc.) het oud papier opgehaald door ouders/verzorgers van de Kubus. Voorkom het ontstaan van zwerfval door het papier goed in te pakken. Dit bericht graag delen in eigen woonerf/buurtje!