Het herfstnummer van Wijkberichten Emmerhout is uit en huis-aan-huis in de wijk verspreid. In dit nummer leest u alles over de Energiemarkt die op 29 september a.s. in het winkelcentrum van Emmerhout wordt gehouden, komen wederom een aantal wijkbewoners zoals b.v. Wout Koops van 't Jagt, Jan & Hilda Nuiver, Rianne van Aarts, Wob & Hennie Veenhoven, Ida Oostmeijer en Gerrit Lahuis aan het woord.