Heeft u als wijkbewoner vragen op het gebied van bijvoorbeeld aanvraag voorzieningen, hulp bij formulieren in te vullen, zoeken naar de juiste instanties, kom dan vrijblijvend langs op het inloopspreekuur in de Wijkwijzer. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen of te informeren. Deze inloopspreekuren zijn op dit moment vervallen, wanneer deze er weer zijn berichten wij u hier over op deze site.

U kunt met al uw vragen bij ons terecht. En als wij het antwoord niet weten gaan wij voor u op zoek naar de persoon of instantie die het antwoord wel weet!

Daarnaast houden diverse andere organisaties (twee)wekelijks spreekuur. Door regelmatig met een medewerker in de Wijkwijzer aanwezig te zijn, wordt het voor de wijkbewoner gemakkelijk om met deze organisaties in contact te komen. Het is dus een service naast het aanbod van de Wijkwijzer zelf.

Sedna 
Soms komt u er even niet meer uit. De vragen over het werk, financiën, wonen,  uw relatie of  de opvoeding van uw kinderen worden u teveel. U wilt dat er iemand met u meedenkt om uw vraag zo goed mogelijk aan te kunnen pakken. Iedere maandagmiddag tussen 13.00 - 14.30 uur houden buurtwerker Tineke Wubbels of José Super beurtelings spreekuur.

Lefier
Voor de huurders van Lefier in Emmerhout houdt Gert Jeuring (wijkbeheerder) wekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur. U kunt bij hem terecht voor vragen/meldingen over (tuin)onderhoud, overlast, schoonmaak portieken etc.

Woonzorg Nederland
Voor de huurders van Woonzorg Nederland in Emmerhout houdt Margriet Harms eens in de veertien dagen (in de even weken) spreekuur op donderdagmiddag tussen 13.30 en 14.30 uur. U kunt bij haar terecht voor vragen/meldingen over onderhoud, overlast, schoonmaak portieken etc.