Inmiddels hebben we een gesprek gehad met Dhr Geertsema en mevrouw Suphke van de gemeente. Met hen is afgesproken dat zij een plattegrond van het hofje zouden sturen en de randvoorwaarden. Inmiddels hebben we de plattegrond ontvangen. Hierop gaan we aangeven wat we willen gaan planten. En dan zal de gemeente zich daarover buigen.

We hebben ook contact met Bart Kuiper van Landschapsbeheer Drenthe. Hij heeft ons nuttige adviezen en tips gegeven. En handige telefoonnummers.

Inmiddels is er afgelopen maandag een bewonersbijeenkomst geweest in op eigen houtje. Er waren veel bewoners aanwezig. Er is veel draagvlak. Iedereen vind het een goed idee op ons hofje op te fleuren.

6 bewoners gaan zich nu buigen over het plan. We gaan de plattegrond intekenen, advies inwinnen van boomkwekers en vervolgens gaat het plan naar de gemeente. En dan is het dus afwachten.