Op dinsdagavond 26 maart a.s. is de jaarvergadering van Wijkbelangen Emmerhout. De vergadering wordt gehouden in de Schepershof en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 u). Op deze avond legt het bestuur verantwoording af over haar inspanningen voor de wijk in 2018.
Het formele deel van de vergadering zal gevolgd worden door het themadeel ‘Woon en Leefvisie’. Aan deze visie is het afgelopen jaar hard gewerkt. Daar bent u als bewoners ook betrokken bij geweest middels bewonersavonden
en straatinterviews. Wat er nu is verzameld, is als het ware een foto van de wijk. Dit is Emmerhout anno 2019. Herkennen we ons hierin en wat betekent dit dan? Welke conclusies kunnen we hieruit trekken? Dat doen we graag met heel veel wijkbewoners. Het is tenslotte jullie wijk, jullie mogen het zeggen!
Dus kom naar de jaarvergadering en denk mee!
In het voorjaarsnummer van Wijkberichten is het secretarieel jaarverslag gedeeltelijk opgenomen. Het volledige jaarverslag 2018 vindt u hier: